Tegnebureauet CADtegn
Rovsingsgade trapper

Brandtrapper og hovedtrappe ved Rovsingsgade bygning

Projekt:

Etablering af brandtrapper ved Rovsingsgade 

Opgave:

Efter arkitektens anvisninger blev trappetårne opbygget så gældende brandkrav kunne overholdes. Da bygningen har forskellige etagehøjder, blev hvert enkelt trappeløb fremstillet med sin egen geometri og varierende antal trin. Dette var nødvendigt da eksisterende døråbninger skulle mødes. Det ene tårn giver adgang / redningsvej til tagfladen.

Projekt:

Etablering af indvendige trapper ved Rovsingsgade 

Opgave:

Trappeløb med hovedtrappe i 4 meters bredde. Efterfølgende trapper til øvrige etager i lidt mindre bredder.

Trapper skulle udføres med et råt look, og værn på trapper skulle følge etageudskæringer til det næstfølgende trappeløb